E-poe ostudele tasuta transport Eesti piires
Asume aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 8, Tallinn (E-R 10-18, L-P kokkuleppel)

Veebipoe müügitingimused

Enne ostu sooritamist palun tutvuge põhjalikult Laterna e-poe tingimustega.

 

 • Üldtingimused

 1. Käesolevad e-poe müügitingimused (edaspidi „Müügitingimused“) kehtivad klientide ja Laterna Magica OÜ (laterna.ee e-pood) vahel laterna.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. E-poe omanik on Laterna Magica OÜ (registrikood 11680831, edaspidi „Laterna Magica“), asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 8, Tallinn, 10124
 3. Lisaks käesolevatele Müügitingimustele reguleerivad laterna.ee e-poe  vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 4. Tellimuse esitamisega ja toote ostmisega laterna.ee e-poe kaudu kinnitab klient (edaspidi „Klient“), et on tutvunud Müügitingimustega ning kohustub neid järgima.

 

 • E-poe tooted ja hinnad

 1. Laterna.ee e-poes müüakse Laterna Magica pakutavaid valgustustooteid (edaspidi „Tooted“).
 2. Toodete hinnad on laterna.ee e-poes märgitud Toodete juurde. Hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. E-poes kajastatud hinnad ei sisalda transpordi maksumust, mis arvutatakse eraldi Kliendi ostukorvis.
 3. Laterna Magica jätab endale õiguse muuta ühepoolselt Toodete hindu. Hinnakirja muudatused jõustuvad, kui need on avaldatud laterna.ee e-poes.
 4. Kliendil on Toote ostmisel võimalik valida, kas ta soovib Toodete transporti või tulla Toodetele ise järele Laterna Magica esinduspoodi (suuremahuliste Toodete puhul logistikalattu, vt punkt 5.2). Ise järele tulles transpordi maksumust ei lisandu. Laterna Magica jätab endale õiguse muuta vajadusel kohale toimetamise viise.
 5. Toodete transport Eesti piires maksab 15 EUR, mis lisandub Toote hinnale. Tellimused maksumusega rohkem kui 500 EUR toimetatakse Eesti piires kohale tasuta ja transpordi maksumust ei lisandu.
 6. Kui Klient soovib Toodete tarnet Eestist välja, tuleb eelnevalt võtta Laterna Magica’ga e-posti teel ühendust (info@laterna.ee) ning Laterna Magica teeb vastava pakkumise.

 

 • Tellimuste esitamine ja maksmine

 1. Toodete tellimiseks lisab Klient soovitud Tooted ostukorvi, vajutades Toote lehel nuppu „Vormista tellimus“. Ostukorvi lisatuid Tooteid saab muuta ja eemaldada.
 2. Kui soovitud Tooted on lisatud ostukorvi, tuleb ostukorvi lehel täita tellimuse vormistamiseks nõutud andmeväljad, samuti valida sobiv Toodete kohaletoimetamise viis. Juhul, kui Klient soovib Toodete kohaletoimetamist kulleriga, tuleb sisestada täpne kohaletoimetamise aadress. Seejärel saab Klient tellimuse kinnitada.
 3. Toodete eest tasumiseks saab Klient valida erinevate makseviiside vahel:
  a)           Swedbank, SEB ja Luminor pangalinkide kaudu;
  b)           Esto järelmaksuga saab vormistada Toodete eest tasumise järelmaksuga;
  c)           Arvega. Peale tellimuse kinnitamist edastab Laterna Magica arve Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile. Arvel on näidatud maksetingimused. Toodete eest tasumine toimub pangaülekandega Laterna Magica OÜ arveldusarvele nr EE027700771003697477. Arve tuleb tasuda 2 kalendripäeva jooksul alates tellimuse esitamisest. Tellimus loetakse kinnitatuks ja müügileping Kliendi ja Laterna Magica vahel sõlmituks Toote 100% maksumuse laekumisel Laterna Magica arveldusarvele. Juhul, kui Klient ei tasu arvet tähtaegselt, loetakse tellimus tühistatuks ning Laterna Magica’l ei ole kohustust tellimust täita.
 4. Kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole Laterna Magica’st mittesõltuvatel asjaoludel võimalik tarnida, teatab Laterna Magica sellest asjaolust Klienti viivitamatult. Kui Klient on juba Toote ees tasunud, tagastab Laterna Magica Kliendile Toote maksumuse.

 

 • Toodete kohaletoimetamine 

 1. Toodete eelduslik tarneaja pikkus on märgitud eraldi iga Toote juurde. Reeglina on tarneaeg 2-6 nädalat sõltuvalt tootest. Juhul, kui Klient on ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga Tooteid, arvestatakse eeldusliku tarneajana pikimat tähtaega. Kui Klient soovib lühema tarneajaga Tooted varem kätte saada,  peab Klient sellekohase soovi avaldama tellimuse esitamisel „lisainfo“ väljal või edastama soovi e-kirja teel aadressile info@laterna.ee.
 2. Laterna Magica võtab Kliendiga ühendust, kui tellitud Tooted on jõudnud Laterna Magica lattu. Vastavalt Kliendi poolt tellimuse esitamisel valitud kohaletoimetamise viisile toimub Toodete üleandmine alljärgnevalt:
  a)           „Tulen ise järele“ (tavaline tellimus) – Tooted saab Klient kätte Laterna Magica salongist aadressil Fr. R Kreutzwaldi 8, Tallinnas, tööpäeviti 10:00 kuni 18:00. Toodete kättesaamisel tuleb esitada e-poe tellimus ja isikut tõendav dokument. Kui Toodetele tuleb järele kolmas isik, kohustub Klient sellest eelnevalt Laterna Magica’t teavitama.
  b)           „Tulen ise järele“ (suuremahuline tellimus) – Tooted saab Klient kätte DSV Logistikalaost, Jälgimäe tee 13B, Harjumaa. Toodete kättesaamisel tuleb esitada e-poe tellimus ja isikut tõendav dokument. Kui Toodetele tuleb järele kolmas isik, kohustub Klient sellest eelnevalt Laterna Magica’t teavitama.
  c)           „Kuller“ – Tooted saadetakse Kliendi poolt tellimuse esitamisel märgitud aadressile. Laterna Magica kasutab Toodete kohaletoimetamiseks erinevaid transpordivõimalusi, peamine kullerifirma on DPD. Kui Laterna Magica on Tooted andnud üle kullerfirmale, võtab kullerfirma Kliendiga kättetoimetamise aja täpsustamiseks ühendust.
 3. Kohaletoimetamise viisi „Tulen ise järele“ puhul kohustub Klient Toodetele järele minema kümne (10) päeva jooksul peale vastava teavituse saatmist Laterna Magica poolt.
 4. Koos Toodetega väljastab Toodete üleandja (Laterna Magica, kuller või logistikakeskus) Kliendile arve-saatelehe, mille Klient allkirjastab, kinnitamaks, et on Tooted kätte saanud.
 5. Klient kohustub vastuvõetud Tooted koheselt üle vaatama ja viivitamatult teavitama Laterna Magica’t tuvastatud puudustest e-posti aadressil info@laterna.ee.

 

 • Taganemisõigus ja Toodete tagastamine

 1. Pärast tellitud Toodete kättesaamist on tarbijast Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemiseks kohustub Klient edastama taganemise avalduse e-posti aadressile info@laterna.ee ning leppima kokku Toote tagastamise viisi ja koha. Klient võib taganemisavalduse esitamisel kasutada avalduse tüüpvormi.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.
 3. Peale taganemisavalduse esitamist kohustub Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul avalduse esitamisest, tagastama ostetud Tooted. Tagastatavad Tooted peavad olema terved, pakendis ja kasutamata.
 4. Toodete tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb selles, et tagastamisele kuuluv Toode ei vasta tellitule (nt vale või puudusega asi).
 5. Kui Klient on õiguspäraselt lepingust taganenud ja Toote tagastanud, maksab Laterna Magica Kliendile Toote maksumuse tagasi 14 päeva jooksul Toote kättesaamisest.
 6. Kui tagastatud Toode on halvenenud, on Laterna Magica’l õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt Toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

 

 • Pretensiooni esitamine

 1. Laterna Magica vastutab laterna.ee e-poe vahendusel Kliendile müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul Toote üleandmisest Kliendile (tarbijale). Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest Kliendile (tarbijale) eeldatakse, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Toote või puuduse olemusega.
 2. Laterna Magica ei vastuta:
  a)           Kliendi süül Toote halvenemise/kahjustumise eest;
  b)           puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  c)           Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
 3. Kahe kuu jooksul alates Toote puuduse ilmnemisest võib tarbijast Klient saata pretensiooni info@laterna.ee e-posti aadressile. Laterna Magica vastab esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul teate saamisest.
 4. Tehnoloogilise iseloomuga puuduse puhul on Kliendil õigus nõuda Toote parandamist, või kui parandamine ei ole võimalik, Toote asendamist. Kui asendamine ja/või parandamine ei ole võimalikud mõistliku aja jooksul, on Kliendil õigus nõuda Toote eest tasutud raha tagastamist.

 

 • Vaidluste lahendamine

 1. Laterna.ee e-poe ja Toodetega seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Klient ja Laterna Magica eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.
 2. Juhul, kui Poolte vahel on vaidlus Toote lepingutingimuste mittevastavuse osas ja vaidlust ei suudeta lahendada kokkuleppega, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Laterna Magica vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee

 

 • Muud tingimused

 1. Kõiki laterna.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Laterna.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Laterna Magica OÜ.
 2. Laterna Magica kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning Toodete Kliendile saatmiseks. Laterna Magica edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et Tooted kohale toimetada. Laterna Magica edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 3. Laterna Magica’s on õigus saata Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-posti aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks andnud e-poe vahendusel või muus vormis nõusoleku. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel.
 4. Laterna Magica jätab endale õiguse muuta ühepoolselt Müügitingimusi. Müügitingimuste muudatused jõustuvad, kui need on avaldatud laterna.ee e-poes.
 5. Käesolevates Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Close

Cart

Ostukorvis pole tooteid