PRIVAATSUSTINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Laterna.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Laterna Magica OÜ (registrikood 11680831, edaspidi „Laterna Magica“).

Laterna Magica jaoks on isikuandmete turvalisus oluline, mistõttu alljärgnevates privaatsustingimustes (edaspidi „Privaatsustingimused“) kirjeldatakse, kuidas Laterna Magica kasutab ja kaitseb Kliendi andmeid.

ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Kogutavad isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi,  telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, ettevõte (vajadusel), ostuajalugu, makserekvisiidid.

Kliendi isikuandmeid võidakse koguda ja töödelda alljärgnevatel eesmärkidel:

 • – Kliendiga sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti Kliendi nõusolekul Kliendile pakkumiste tegemiseks;
 • – Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
 • – Kliendisuhte hoidmisel;
 • – Laterna Magica seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • – veebilehe külastatavuse, statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks veebilehe kasutamise kohta;
 • – turundusmaterjalide esitamise otstarbel, kui Klient on andnud selleks enda nõusoleku.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Kliendi nõusolek või seadused.

ISKUANDMETE SÄILITAMINE JA EDASTAMINE

Laterna Magica salvestab ja säilitab Kliendi poolt edastatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele. Laterna Magica säilitab Kliendi isikuandmeid ainult niikaua, kuni see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või õigustatud huvist lähtuvalt.

Laterna Magica edastab Kliendi isikuandmeid üksnes ulatuses ja vormis, mis on vajalik andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.

Laterna Magica’l on õigus edastada Kliendi isikuandmeid volitatud töötlejatele, näiteks raamatupidamisettevõte, maksete vahendajad, veoteenuse pakkuja, IT partner, reklaami-ja turunduspartnerid. Laterna Magica edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

ANDMETE PRIVAATSUS

Kõiki laterna.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

KLIENDI ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL

Kliendi isikuandmete töötlemisel on Kliendil seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil järgmised õigused:

 • – õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
 • – õigus nõuda andmete parandamist ja kustutamist;
 • – õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • – õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • – õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • – õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 • – õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Selleks, et oma ülalloetletud õigusi rakendada, palume võtta ühendust info@laterna.ee.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Laterna Magica kasutab oma veebilehel küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Kliendi seadmesse.

Küpsiste kasutamisel kogutakse andmeid. Laterna Magica veebilehte ja laterna.ee e-poodi  kasutades nõustub Klient sellega, et Laterna Magica kasutab küpsiseid.

Küpsiste kasutamisega kogutavaid andmeid kogutakse selleks, et

 • – võimaldada kasutusmugavus;
 • – koguda statistilisi andmeid ja fikseerida kasutusharjumused;
 • – sobivamate turundusteadete ja pakkumiste edastamiseks;
 • – veebilehe arendamise jaoks andmete kogumiseks;

Laterna Magica kasutab veebilehel järgnevaid küpsiseid:

 • – Püsivad küpsised, mis jäävad Kliendi arvutisse ka pärast veebilehe sulgemist. Püsifaile kasutatakse näiteks selleks, et veebileht saaks Kliendi ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata kohandatud sisu.
 • – Ajutised küpsised, mis eemaldatakse Kliendi arvutist pärast veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud kasutusmugavuse parandamiseks, näiteks keelevaliku meeldejätmiseks.
 • – Kolmandate osapoolte (nt Facebook ja Google) küpsised, mida kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumiseks ja asjakohasemate reklaamide näitamiseks.

Kliendil on võimalik küpsiste lubamist või keelamist seadistada läbi enda veebibrauseri sätete. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe kõik funktsioonid saadaval.

LÕPPSÄTTED

Laterna Magica on õigustatud Privaatsustingimusi igal ajal muutma. Muudetud Privaatsustingimused jõustuvad nende avaldamisel veebilehel.

Privaatsustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.