Ostjal on õigus soovi korral Laterna Magica e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda ja ostetud tooted Laterna Magica OÜ’le tagastada. Taganemisõigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga.

Ostja tagastusõigus ei kehti toodetele, mis on valminud eritellimusena.

  • Taganemiseks peab tarbija esitama Laterna Magicale vabas vormis taganemisavalduse meili teel (info@laterna.ee) ning tagastama ostetud toote(d) Laterna Magica OÜ’le.
  • Toode tuleb tagastada sama komplektsusega, milles see oli tarbijale kättetoimetamisel, ning võimalusel originaalpakendis (eelkõige juhul, kui toode on spetsiifilises karbis või muus värvitust kilepakendist erinevas pakendis). Tarbija tagastab toote sellises transpordipakendis, mis tagab toote säilimise selle transportimisel. 
  • Vältimaks tagastatava toote kahjustumist, peab tarbija toodet käsitsema heaperemehelikult (s.t tarbija võib toodet kasutanud üksnes tootega tutvumiseks viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks), samuti tuleks alles hoida ja koos tootega tagastada kõik sildid, etiketid ja saadetisega kaasasolnud dokumendid.
  • Tarbija taganemisõiguse kasutamise korral kannab tarbija kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
  • Laterna Magica OÜ kohustub 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse ja toote (või toote tagasisaatmise tõendi) kättesaamisest tagastama tarbijale tagastatud toote eest saadud tasud. Laterna Magica teeb tagasimaksed kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei lepi kokku teisiti.